Çevre Politikamız

Üst yönetim, aşağıdaki şartları içeren bir çevre politikası tanımlamış ve çevre yönetim sisteminin kapsamı ile tutarlı olarak dökümante etmiştir.

Dökümante ettiğimiz çevre politikası;

a) Kuruluşumuzun faaliyetleri, mahiyeti, ölçeği ve çevresel etkilerine ve hizmetlerine uygun olmasını,

b) Sürekli gelişmeyi ve kirlenmenin önlenmesine dair bir taahhüdü içermesini,

c) Kuruluşumuzun kendi çevre boyutlarıyla ilgili, yükümlü olduğu yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet edeceğine bir taahhüdü

d) Çevre amaçlarımızın ve hedeflerimizin tespiti ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlanmasını,

e) Dökümante edilmesini, uygulanmasını ve devamını sağlanmasını,

f) Kuruluşta ve onun adına çalışan bütün kişilere duyurulmasını,

g) Halkın erişimine açık olmasını sağlamaktadır..